Hellerup Øjenklinik

Aurehøjvej 2, 2900 Hellerup

Telefon
39 61 23 00

Afbud

Afbud 

Meddelelse om afbud kan foretages på telefon i klinikkens telefontid.

Afbud kan også hele døgnet skriftligt meddeles på: afbud@hellerupeye.dk

Anfør blot tidspunkt samt navn. Undlad at anvende dit CPR-nummer.

Afbud skal ske minimum 1 hverdag (24 timer) før konsultation / undersøgelse / operation.

Udeblivelse

Ifølge eksisterende overenskomst mellem danske regioner og praktiserende speciallæger §25

opkræves et gebyr ved afbud med for kort varsel eller udeblivelse uden varsel.

Udeblivelse eller for sent afbud til konsultation kr. 250,-

Udeblivelse eller for sent afbud til undersøgelse / operation kr. 500,-

 

tilbage til forside