Tema: Grå stær og linsekirurgi

Tema: Grå stær og linsekirurgi

Grå stær skyldes uklarheder i øjets linse. Man oplever gradvist dårligere syn. Grå stær kan indskrænke dine muligheder og påvirker derved livskvaliteten. Ved en operation for grå stær udskiftes linsen med en ny klar linse tilpasset øjet. Med de nyeste linsetyper er det i dag muligt at korrigere for øjets brydningsfejl og endda afhjælpe behovet for læsebrille. Herved oplever mange at synet bliver bedre end nogenside før. Alvorlige komplikationer ses meget sjældent hos rutinerede kirurger. Der foretages årligt over 50.000 operationer for grå stær i Danmark.