Tema: Grå stær og brillefrihed

Tema: Grå stær og brillefrihed

Grå stær skyldes uklarheder i øjets linse. Man oplever gradvist dårligere syn. Grå stær kan indskrænke dine muligheder og påvirker derved livskvaliteten. Ved en behandling for grå stær udskiftes linsen med en ny klar linse tilpasset øjet. Med de nyeste linsetyper er det i dag muligt at korrigere for øjets brydningsfejl og derved afhjælpe behovet for briller. Herved oplever mange at synet bliver bedre end nogenside før. Komplikationer ses meget sjældent hos rutinerede kirurger. Der foretages årligt over 50.000 behandlinger for grå stær i Danmark. Se mere her..